overzicht |

5702

Homeopathie


1. ALGEMENE BESPREKING

Beschrijving

De naam betekent: "van hetzelfde (homeo) kwaad (pathos)". Het komt erop neer dat men aan de patiënt een verdunning toedient van een product dat aan een normale persoon in theorie de symptomen zou bezorgen van de ziekte die men juist wil bestrijden. Deze producten zijn ontdekt via ervaring. De grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts Samuel Christian Hahnemann (1755-1843, bio), Kent (1849-1916, Chicago) is de grootste wetenschapper ervan.

1) De verdunning via 1% wordt met "CH" (van Chr. Hahnemann) aangeduid: het getal geeft aan hoe vaak de verdunning is geschied: 1 CH, 2 CH, 3 CH...

Men doet het ook soms op 10 %: D: (decimal): telkens 1 ml + 9 ml solvens 2 D = 1 CH, 4 D = 2 CH, enz.

2) Korsakowiaanse verdunning: het flesje leeggieten, wat tegen de randen plakt wordt beschouwd als 1%, dan weer vullen met solvens, dynamiseren, leeggieten... 4 CH = ongeveer 6 K (K komt van Korsakow, dus niet van kilo=1000)
5 CH = ongeveer 30 K
1000 K = 1 M (hierbij gebaart men dat M=1000 K, dus 1M = 1000 K...)
1 XM = 10.000 K
1 LM = 50.000 K

Verpakking

Na de laatste verdunning worden lactosekorrels in een glas rondgeslingerd en met warme lucht doorblazen, terwijl het solvens verstoven wordt. Het actieve substraat zit dus aan de buitenkant van die lactosekorrels. Daarom ze zo weinig mogelijk aanraken met de hand of met metaal, en evenmin blijvend schudden (dus niet op zak steken bv.)

Effect

Hoe groter de verdunning (bv. 1000 K), hoe later maar hoe diepgaander en blijvender het effect. Het probleem wordt ten gronde aangepakt, de persoonlijkheid gaat dus groeien. Het effect van één dosis begint na ongeveer een maand, en duurt 3-4 maanden. Een nieuwe dosis kan dan genomen worden.

Lage verdunningen dienen eerder om een probleem symptomatisch en snel aan te pakken: 4-5 CH of 6-30 K

Verklaringshypothese

Vermits de verdunning van die aard is dat er statistisch minder dan één molecule aanwezig is in de eindoplossing, kan het effect niet zitten in de oorspronkelijke molecules. Men veronderstelt daarom dat het signaal langs een soort magnetisering van de solvensmolecules wordt overgedragen. Het schudden ("dynamiseren") is dus een essentiële stap in het bereidingsproces.

De onderzoekers Benvenisti en later Yves Lasne trachtten enkele jaren geleden dit effect experimenteel aan te tonen. Hun resultaten zin echter niet zeer overtuigend.

Inname

Het aantal korrels is niet belangrijk, het is de dynamisering die telt. Vroeger weinig zekerheid of elke granule wel gedynamiseerd was vandaar de gewoonte om meerdere korrels ineens te nemen. Nu is één in feite voldoende. In praktijk 2 of 3 per keer, eens per dag, enkele dagen na elkaar.

In de meeste flesjes zitten 80, 100 of 120 korrels

Onder tong plaatsen. Munt geeft vasoconstrictie, daarom vermijden 1/2 uur vóór en na inname (volgens sommigen: 3 maand! Intussen chlorofyltandpasta gebruiken in plaats van munt). Geen koffie 3 weken, cola 2 weken (cafeïne geeft tegeneffect). Ook Cortisone verhindert het effect. Ook niet aanraken met vingers en metaal, om de aan de oppervlakte liggende dynamisering niet te verwijderen.

Bij mengelingen (bv. "Heel"-producten) is er, al naargelang de persoonlijkheid, minstens één product actief. De andere werken niet, en storen evenmin.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bij kortwerkende doses. Het enig risico is: geen effect. Wel moeilijker bij langwerkende, omdat effect maanden duurt.

2. AANGEWEZEN PRODUCTEN volgens het persoonlijkheidstype (constitutie)

Men gaat er in de "unitaire" homeopathie van uit dat niet de ziekte behandeld wordt, maar de zieke. Welk probleem men dus ook heeft, het medicament wordt bepaald door de persoonlijkheidsstructuur die men heeft. We overlopen hier de verschillende persoonlijkheidstypes waar homeopathische medicamenten voor bestaan. We hebben ze ingedeeld volgens de Freudiaanse types. Na elk product staan enkele der meest opvallende persoonlijkheidstrekken vermeld van de betrokken personen.


Een andere richting in de homeopathie produceert mengsels van producten, die per ziekte een effect hebben, los van de persoonlijkheid (constitutie) van de patiënt. Een soort "panacee"-homeopathie.

1) Orale types

Phosphorus 1000 K

Calcium carbonicum 1000 K

Sepia 1000 K

Pulsatilla 1000 K

2) Anale types

Lycopodium 1000 K

Arsenicum album 1000 K

Lachesis 1000 K

Natrium muriaticum 1000 K

Nux vomica 1000 K

Silicea 1000 K

3) Fallische types

Sulfur 1000 K

Ignatia 1000 K

Staphisagria 1000 K