overzicht |  

OUDERPROJECTIE

Inspirerende vragenlijst

 

 

Opmerking: aan de Academie noemen we voortaan "ouderprojectie" wat in het verleden nogal eens "parentificatie" werd genoemd. In feite is parentificatie -het moeten spelen van een ouderrol als kind- slechts één der vele vormen van ouderprojectie, en is ouderprojectie maar één der vele vormen van persoonlijkheidsvervorming door gezinssituaties.1. Heb je als kind/als volwassene erkenning gekregen voor het overmatig/niet passend geven?

 

2. In hoeverre ben je moe van geven?

 

3. Bestaat de kans nu nog om tot vergeving te komen, om dit gegeven bespreekbaar te stellen met degenen die je het onrecht hebben aangedaan?

 

4. Ervaar je daadwerkelijk onrecht?

 

5. In welke mate heeft ouderprojectie te maken gehad met je beroepskeuze?

 

6. Is de verantwoordelijkheid/zorg die je opneemt evenredig met de vraag van de hulpbehoevende en hoe kan je dit afgrenzen als je "zwaarte" begint te voelen? (cfr. passend geven)

 

7. Heb je het gevoel een levensfase niet volwaardig te hebben kunnen beleven door gebrekkige ouderlijke zorg?

 

8. Zie je het tri-generationele verband in je eigen ouderprojectie-geschiedenis?

 

9. Zie je waar generatielijnen onduidelijk te onduidelijk waren - waar er geen sprake van afgrenzing/begrenzing was?

 

10. Hebben degenen die jouw persoolijkheidsontwikkeling door ouderprojectie beïnvloedden hieromtrent direct of indirect gesproken?

 

11. Hadden degenen die jouw persoolijkheidsontwikkeling door ouderprojectie beïnvloedden op hun beurt met ouderprojectie af te rekenen?

 

12. Is er in uw eigen levensgeschiedenis een blokkade aanwezig om tot individuatie te komen?

 

13. Zo ja, kan je die blokkade zien, benoemen?

 

14. Waar zie je voor jezelf de taak om de "stenen" die op je weg liggen te ruimen?

 

15. Van wie zou je eigenlijk het meeste hulp willen bij dit (vaak pijnlijke) proces?

 

16. Heb je geleerd om te vragen na een geschiedenis van overbevraging?

 

17. Waar voel je bij jezelf de knelpunten voor de komende generatie(s)?

 

18. Wat vind je het belangrijkste in het opvoeden van kinderen?

 

19. In welke situaties, bij welk type mensen heb je het gevoel van te fusioneren en niet tot eigen afgrenzing te komen?

 

20. Welk gevoel roept dit bij u op?

 

21. Voel je je soms geremd, te moe om te zorgen?

 

22. Roept dit soms het gevoel op "hier komt geen einde aan"?

 

23. Hoe kan je ouderprojectie linken met destructief recht?

 

24. Hoe kan je ouderprojectie in verband brengen met gespleten loyauteit?

 

25. Zie je een verband tussen ouderprojectie en verwachtingen?

 

26. Wie wou je altijd het meest gelukkig maken?

 

27. Zie je er het belang van in om dat uiteindelijk voor uzelf te willen, ongeacht reacties van anderen?

 

28. Bij wie kan je hulp inroepen als je moeite voelt met het proces van loskoppelen, van komen tot individuatie?