overzicht |  

 

 

5943

Gestalt-therapie

(Fritz Perls)

 

 

Ik doe wat ik moet doen en jij doet wat jij moet doen,
Ik ben niet in de wereld om aan jouw verwachtingen te voldoen
en jij bent niet op de wereld voor de mijne.
Jij bent jij en ik ben ik
En als we elkaar bij toeval ontmoeten is dat goed
En als dat niet gebeurt ... dan is er niets aan te doen.
(Het Gestalt-gebed, Fritz Perls)


Bepaling

 

Een vorm van psychotherapie die op zeer globale wijze gebaseerd is op de Gestaltconcepten van eenheid en gehelen. De behandeling gebeurt meestal in groepen en is vooral gericht op het verbreden van zelfbesef van een persoon. De cliënt wordt aangezet tot het bewust herbeleven van vroegere ervaringen, herinneringen, emotionele ervaringen, lichamelijke sensaties, … Hierbij wordt geregeld gebruik gemaakt van rollenspelen en van zeer directe en harde confrontaties. Alles wat zou kunnen bijdragen tot de vorming van een persoon als zinvolle configuratie van ‘bewust zijn’, kan onderdeel vormen van het therapeutisch proces.


Ontstaan in de jaren 1950-1960 en het is een soort reactie tegen de psychoanalyse van Freud. Volgens Perls zou de psychoanalyse teveel een vlucht in het verleden zijn. Het is een soort reactie tegen de klassieke stijl.


Gestalt (= Gedaante) is een begrip dat bedacht werd door de gestaltpsychologie. Ze gaat uit van de stelling dat men bij het waarnemen eerst het geheel waarneemt en daarna pas de details. We vervolledigen via de waarneming het Gestalt.


Anderen zijn van mening dat men eerst de details waarneemt en daarna het geheel. Maar in werkelijkheid heeft geen van beiden gelijk. Men leest noch analytisch, noch globaal.

Eigenlijk is het begrip Gestalttherapie nogal ongelukkig gekozen. Het is een therapie die vooral ervaringen behelst, en minder gaat via woorden. Beter ware experiëntiële therapie.


Doel van de therapie

Naast het verbale maken ze enorm gebruik van het non-verbale: beelden, symbolen, gebaren (bv. de therapeut stelt een autoritair persoon op een bankje), en dit alles veelal in groep. Aldus tracht men aan de patiënt de ware gedaante (=Gestalt) van zijn problematiek te laten aanvoelen. Het doel van de Gestalttherapie is om de mensen bewust te maken van al hun aspecten zodat ze zich kunnen bewegen naar meer zelfaanvaarding, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor hun beslissingen en keuzes.

Bvb.: De autoritaire persoon wordt op een bankje geplaatst en de andere groepsleden gaan errond zitten en verwoorden hoe het voelt vanuit die positie.

Of je krijgt als opdracht ga met twee personen op één krant staan. Wat zich voordoet wordt dan besproken, wie nam initiatief, hoe?

Of er zijn 8 mensen en slechts 7 stoelen, diegene die niet aan een stoel geraakt wordt dan gevraagd: laat jij altijd je kaas van je brood afpakken?[Brigitte 14/11/2007]

Kernprincipes


Techniek


Kenmerken


Bijdragen


Beperkingen

De gestalttherapie situeert het probleem, maar niet de oplossing.[Brigitte 14/11/2007]

Gestalttherapie binnen de culturele evolutie

Vanaf Freud is het zo dat de bestaande vorm van psychotherapie de aankondiging is van een nieuwe cultuur, een nieuwe vorm van samenleving. De vorm van psychotherapie is een soort weerspiegeling van de bestaande samenlevingsvorm. Het is een soort reactie op en leidt tot groei. In zekere zin zijn ze een uiting van de tekorten van de samenleving en zijn dus feitelijk gericht op een toekomstige samenleving.


Bij Gestalttherapie:


Varianten die gegroeid zijn uit de Gestalttherapie: Rebirthing therapie, Regressietherapie (herbeleven van bedekkende psychische inhouden en komen tot de herbeving van de Primal Scream of oerschreeuw of herbeleven van geboortetrauma) en de Methode van Pesso.


Gestalttherapie wordt meestal gekoppeld met andere psychotherapievormen, zoals met de Psychosynthese van Assagiolli en met de contextuele therapie van Nagy.


Gestalttherapie is het meest efficiënt bij niet psychisch gestoorde mensen.