overzicht |  

 

 

5955

Meditatieve Therapieën

 

Psychosynthese (Assagioli)

 

Uitgangspunt

Zoals de naam al aangeeft, wil deze methode zich afzetten tegen de psychoanalyse. Daar waar de psychoanalyse in de diepste roerselen van de menselijke geest hoofdzakelijk bronnen van spanning, conflict en mislukking meent te kunnen terugvinden, gelooft Assagioli dat daar integendeel juist de grootste rijkdom voor menselijke groei is terug te vinden.

 

Werkwijze

Door geleide dromen en andere fantasie- en zelfontdekkingstechnieken wordt ernaar gestreefd zowel energie en inspiratie te vinden in het aanvaarden van de fundamentele schoonheid van de inhoud van ons onbewuste.

 

Bijdragen

Hoewel erg aanlokkelijk en beroemd, heeft deze methode nooit een succes op grote schaal gekend, wellicht door het lange tijd ontoegankelijk blijven van zijn publicaties (in het Italiaans), de vage technische aanduidingen, en de hoge eisen die aan de therapeut gesteld worden.

 

 


Sofrologie (Caycedo, Boon)

Deze is een mengeling van gedragstherapeutische technieken, psychosomatische geneeskunde en ontspanningstechnieken.

 

Uitgangspunt

De mens voelt zich slecht en is in zijn ontwikkeling geremd doordat hij er niet in slaagt een diepe rust (Gr. sôfros) te verkrijgen.

 

Werkwijze

Door een vermengeling van ontspanningstechnieken en een "aangepaste" levensfilosofie, de laatste jaren steeds meer geïnspireerd op Oosterse filosofieën, tracht men die "dynamische rust te verkrijgen.


Transcendente Meditatie


Mindfulness


Pseudoreligieuze richtingen

In deze tijd, met zijn grote behoefte aan mystiek en romantiek, kennen tal van religieachtige praktijken, overgewaaid deels uit het Oosten, deels via Amerika, een groot succes.

 

Uitgangspunt

Alle lijden en wantoestanden, zelfs de ziektes, ontstaan door ons materialistisch leven en verlies van contact met ons Diepste Zelf en de Eeuwige Waarden.

 

Werkwijze

Dit contact kan hersteld worden door allerlei praktijken, zoals meditatie, lichaamstrainingen, diëten, terugvoering naar vroegere levens, enz.

Voorbeelden: Zen, yoga, macrobiotiek, hippiecultuur, en ook Jehova's Getuigen, Moonsecte, Kinderen Gods, Baha'i.

 

Beoordeling

Vele van deze richtingen benadrukken inderdaad zaken die in onze Westerse cultuur wat te weinig aan bod komen, en beantwoorden soms wel aan enkele van onze behoeften, zodat de personen die er zich mee bezighouden zich wel tijdelijk ergens beter voelen, ook al omdat ze iets krijgen om zich aan vast te houden en voor in te zetten. Of het "therapieën" zijn valt echter wel te betwijfelen.