overzicht |  

9510
GEWELDLOZE COMMUNICATIE

(Marshall Rozenberg)


De manier waarop we communiceren is - meestal onbedoeld - gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Deze communicatie kan ook anders volgens Marshall Rosenberg: helder, direct en vooral gericht op aandacht en respect voor de behoeften van beide partijen. Zo worden latente conflicten voorkomen, blijken onderhandelingen soepeler te verlopen en kunnen gesprekken snel en met het gewenste resultaat worden afgesloten. Kortom, de communicatie verloopt ontwapenend en doeltreffend; maar vooral ook in menselijke zin voor beide partijen bevredigend.


Deze methode staat tegenover de methode van assertiviteit waarbij gedrag, gevoel en gevolg elkaar opvolgen. Belangrijk is dat bij geweldloze communicatie feiten en emoties uit elkaar worden gehouden. Dit model kent vier stappen en kan ook gebruikt worden naar jezelf toe en niet alleen naar de ander.


Stap 1 Waarneming: waarnemen zonder oordeel (i.t.t. classificatie)

Het is in een situatie moeilijk iets objectief te beschrijven, het is veeleer een perceptie, daarom is er de noodzaak van een situatie objectief te beschrijven zoals bij een autoaccident.


Stap 2 Intuïties: ("Gevoelens") herkennen, erkennen en uitdrukken (i.t.t. quasigevoel)

We moeten proberen om ons gevoel bij onszelf te houden (d.i. basisgevoel zoals bang, boos, blij, bedroefd) en dit gevoel niet door te verwijzen naar of onmiddellijk te projecteren op een ander of een gebeurtenis (bv. ik voel mij niet gewaardeerd, ik denk dat...). Deze laatste worden benoemd als quasi-gevoelens.


Stap 3 Behoeften: verantwoordelijkheid nemen voor onze gevoelens (i.t.t. strategie, doel, stellingen, missies)

Het realiseren van onze behoeften moeten we bij onszelf leggen. We stellen ons de vraag welke behoefte achter het feit ligt dat we ons zus of zo voelen. Hiervoor moeten we zoeken in ons onbewuste. Soms komt men tot de conclusie dat de behoefte dezelfde is, maar de verwerking verschillend is (bv. tussen man en vrouw).


Stap 4 Verzoek: verzoeken die het leven verrijken (i.t.t. eis, verplichting)

Nadat we de voorgaande stappen doorliepen, doen we een verzoek waarop de ander nog altijd ja of neen kan antoorden. Bv. Ik zou graag hebben dat je... Maar niet: Jij moet...


We moeten ons hoeden voor de valkuilen classificatie, quasigevoel, strategie en verplichting.


Een andere interessant boek dat hierbij aansluit is 'Stop met aardig zijn' van auteur Thomas `d Ansembourg Waarom doen we ons vaak zo anders voor dan we zijn? Meestal zo aardig en vriendelijk? Waarom doen we steeds ons best om alles zo te doen als we denken dat er van ons verwacht wordt? Dit maakt ons ongelukkig. We geven niet aan wat we voelen of nodig hebben en krijgen dus ook niet wat we willen. Zo spelen we een rol en houden we onszelf een masker voor waarmee we onszelf en onze omgeving misleiden. We kunnen meer afgaan op onze eigen gevoelens en behoeften. Het is voor onszelf, en ook voor onze partner, vrienden en familie beter als we duidelijk zijn: zeggen wat we denken, voelen en nodig hebben.