4000-4999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

4400 ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE


Bepaling

De "ontwikkelingspsychologie" beschrijft de vroege ontwikkelingsstadia van de groeiende mens.

Indeling

Deze kunnen telkens vanuit bepaalde invalshoeken gebeuren. Zo kan men de intellectuele stadia beschrijven, zoals Piaget dit heeft gedaan. Een andere invalshoek is Freud met de beschrijving der functioneringswijzen sinds onze prilste jeugd.
Iets vreemders zijn de prenatale fasen.

I. Intellectuele ontwikkeling volgens Piaget

2. Functioneringswijzen volgens de Psychoanalyse

3. Prenatale psychologie

Volgen weldra:

- genetische psychologie

- de integrale visie van Wilber.

Telkens wordt de materie geïntegreerd in het grootsere kader van de integratieve psychologie.


(18.02.13)