4000-4999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

4557 Morfeusconflict


HET MORFEUSCONFLICT
"De droom is niet haalbaar"

Inleiding

In ons bestaan zijn er een reeks fundamentele, existentiële conflicten, die, bewust of onbewust, het verloop van ons bestaan komen beïnvloeden en vaak verstoren. Tot deze existentiële conflicten behoren onder meer: ziekte, veroudering en dood, de incongruentie tussen behoefte en mogelijkheden, het streven naar de hoogste waardering, de existentiële angst, het conflict tussen groeien en bloeien.

Een conflict waarvan wij ons in de psychologie van de laatste halve eeuw steeds bewuster worden is het Morfeusconflict, of het conflict tussen (haalbare) droom en werkelijkheid, of tussen de (beperkte) realiteit, en de daaruit geïdealiseerde surrealiteit.

Bepaling

Het Morfeusconflict is het sluimerende, deels bewuste maar meestal onbewuste contrast tussen enerzijds de realiteit zoals we die gerealiseerd hebben, en nog dagelijks realiseren, en anderzijds de verbeterde, idealere versie van de realiteit, waarvan we het gevoel hebben dat we ze zouden kunnen realiseren, maar daar helaas niet in slagen.

Dit meestal pijnlijke conflict leidt tot frustratie, gevoelens van machteloosheid, verzet en levensmoeheid met soms suïcidaliteit

Deze term, ingevoerd op 05.01.08 door KR, verwijst naar de Griekse mythologische god Morfeus, één der drie droomgoden (Oneiren) Morpheus, Phobetor-Icelus en Phantasos. Phobetor inspireerde vooral met dierenbeelden, en lokte de angstdromen (fobieën) uit. Phantasos inspireerde vooral met voorwerpen en lokte de vreemde, onwerkelijke (fantasmagorische) dromen uit. En Morpheus inspireerde met menselijke figuren, en lokte de meer realistische dromen uit. Deze drie goden waren de zonen van Hypnos, de god van de slaap, en de kleinzonen van Nyx, de godin van de nacht.

Verder sliep Morpheus in een grot met papaverachtige planten, en ondermeer morfine dankt haar naam aan deze god.

Omschrijving

Gedreven door (1) onze onbevredigde behoeften en frustraties, (2) het intuïtief schetsen van ideaalbeelden op basis van onze ervaringen (zie Onbewust Volmaaktheidsbeeld), en (3) de dromen, mythes en sprookjes die van generatie tot generatie worden doorgegeven ("De Aloude Droom der Mensheid") schetsen wij ons voortdurend een beeld van hoe de werkelijkheid van ons bestaan er beter en volmaakter zou kunnen uitzien. Dit beeld is grotendeels onderbewust, soms ook intuïtief en gedeeltelijk gedetailleerd bewust. Het evolueert zowel met onze leeftijd en levenservaring, en met de evolutie der culturen.

Enkele mogelijke reacties op dit Morfeusconflict
  1. Sommigen die zich niet geroepen of in staat achten er iets aan te doen vinden in dit Morfeusconflict een reeks verklarende en vaal zelfs troostende (louterende, kathartische) dromen, varianten op "Ha ja, zo is de werkelijkheid nu eenmaal"
  2. Zij die zich in staat voelen er iets aan te doen vinden er een sterke inspiratie in om zich op het één of ander terrein actief of revolutionair te engageren, als idealisten.
  3. Zij die zich gefrustreerd voelen door dit conflict, omdat ze er (menen) niets (meer) te kunnen aan doen, worden er ontmoedigd door. Dit gebeurt zowel in de puberteit, de midlife crisis, burn-out en existentiële depressies, die niet zelden tot zelfmoord leiden.